Skip to navigation | Ga naar menu

De Oorsprong

Takhi is de naam voor de heilige (takh) paarden uit Mongolie, in het westen beter bekend als de Przewalski paarden. Mijn hoop is dat we de overlev(er)ing van de Takhi eren door ons te verbinden met het (heilige) veld van bewustzijn waarin paarden leven. Door ons te openen voor de boodschap die ze hebben en de inzichten die ze aanreiken.

Welkom bij Takhi!

Takhi is onderdeel van Destiny’s Development. Takhi verzorgt leeractiviteiten met paarden als leermeesters van leiderschap, persoonlijke groei en teamontwikkeling. In de workshops, trainingen en retraites van Takhi zijn paarden de inspiratiebron voor leren en ontwikkelen. Paarden maken het mogelijk dat we ons leeg maken en verstillen. Zodat we de vragen op onze antwoorden vinden, beweging ontstaat, en de toekomst zich in het hier & nu laat zien. De leeractiviteiten van Takhi zijn erop gericht dit leerproces tussen paard en mens mogelijk te maken. 

Tamara van Duin
Facilitator, Coach & Consultant